Aviso legal

De op de site getoonde informatie wordt door Tri-tennis met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

Tri-tennis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van Tri-tennis.

Tri-tennis behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van Tri-tennis.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.

¿Probarlo?

Quiere probar el Tri-tennis® antes de comprarlo? Sin problema, ¡contáctenos! 

Contacto

Datos de contacto

Tri-tennis® Holanda
Erasmusstraat 15
NL - 5216 HM ‘s-Hertogenbosch
 
Telefoon:  +34 (0)6 27 31 67 90 
E-mail:spain@Tri-tennis.com

Referencias

  • Jean-Julian Roger:
    "I am a professional Netherlands Antilles tennis player. My highest ATP singles ranking is 218th, and in doubles is 66th...."

    Leer más>>

Boletín informativo

Nombre y apellido
E-mail