Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties en grafisch materiaal zijn in eigendom van Tri-tennis en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op gebruikers die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Tri-tennis.

De meeste rechthebbenden staan professioneel gebruik door bedrijven en/of instellingen niet toe. Als deze regel toch wordt overtreden, zijn de eventuele juridische gevolgen niet voor Tri-tennis maar voor het/de desbetreffende individu(en).

Voor aanvragen en/of verdere informatie m.b.t. het copyrightbeleid, kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.

¿Probarlo?

Quiere probar el Tri-tennis® antes de comprarlo? Sin problema, ¡contáctenos! 

Contacto

Datos de contacto

Tri-tennis® Holanda
Erasmusstraat 15
NL - 5216 HM ‘s-Hertogenbosch
 
Telefoon:  +34 (0)6 27 31 67 90 
E-mail:spain@Tri-tennis.com

Referencias

  • Jean-Julian Roger:
    "I am a professional Netherlands Antilles tennis player. My highest ATP singles ranking is 218th, and in doubles is 66th...."

    Leer más>>

Boletín informativo

Nombre y apellido
E-mail