Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties en grafisch materiaal zijn in eigendom van Tri-tennis en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op gebruikers die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Tri-tennis.

De meeste rechthebbenden staan professioneel gebruik door bedrijven en/of instellingen niet toe. Als deze regel toch wordt overtreden, zijn de eventuele juridische gevolgen niet voor Tri-tennis maar voor het/de desbetreffende individu(en).

Voor aanvragen en/of verdere informatie m.b.t. het copyrightbeleid, kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.

Try it yourself?

Do you first want to try the Tri-tennis®? No problem, please contact our client service!

Contact us

Contact information

Tri-tennis® the Netherlands
Erasmusstraat 15
NL - 5216 HM ‘s-Hertogenbosch.
Phone +31 (0)73 7200 870
E-mail info@Tri-tennis.com

Partners

References

 • Jean-Julien Rojer:
  "I am a professional Netherlands Antilles tennis player. My highest ATP singles ranking is 218th, and in doubles is 66th.
  ...
  "

  Read more>>
 • Dr. Ivo Ferrarini - Schweiz:
  "Tri-tennis is a perfect way to bring the tenniscourt at home......"

  Read more>>

Newsletter subscription

Your name
Email address